Η ύπαρξη πυροσβεστήρων σε κάθε κτίριο, είναι υποχρεωτική
από το νόμο, όπως επίσης και η ετήσια αναγόμωση τους.
Αναλαμβάνουμε την μελέτη και εγκατάσταση τους καθώς και την αναγόμωση και συντήρηση τους.
extinguisher-group Πυροσβεστήρες