Έμπειροι, υπεύθυνοι και αδειούχοι εγκαταστάτες, συντηρητές καυστήρων,
αναλαμβάνουν άμεσα και αποτελεσματικά την συντήρηση του καυστήρα της
πολυκατοικίας καθώς και τυχόν βλάβες που μπορεί να προκύψουν.

  • Αναλαμβάνουμε:
  • Καθαρισμό του λέβητα.
  • Συντήρηση, επισκευή και ρύθμιση του καυστήρα.
  • Μέτρηση καυσαερίων και έκδοση του φύλλου ΠΕΡΠΑ.
  • Αντικατάσταση λεβητοστασίου πετρελαίου και φυσικού αερίου.
  • Τοποθέτηση ηλεκτρονικής αντιστάθμισης.
kausthras1