Επιλύουμε άμεσα και αποτελεσματικά την συσσώρευση απορριμμάτων της
αποχέτευσης σας, σύμφωνα με το μέγεθος του προβλήματος , προτείνοντας
παράλληλα προγράμματα συντήρησης για την μελλοντική αποφυγή των
προβλημάτων αυτών

Αποφράξεις - Apofraxeis